Bariatrik Cerrahi (Bariatric Surgery) Uygulamaları

Operasyon Karnesi

  • Operasyon Süresi 1-3 Saat
  • İşe Dönüş Süresi 15 Gün
  • Hastanede Yatış Süresi 3-5 Gün
  • Sonuçların Kalıcılığı Kalıcı
  • Branş Obezite Cerrahisi

Operasyon Hakkında